Garantiinnkluderinger for Mazzetti massasjestoler

Garantien for Mazzetti massasjestoler dekker alle produksjonsfeil relatert til stolens ramme, struktur og mekanikk. Den inkluderer problemer med elektriske komponenter, kontrollsystemer og andre feil som påvirker stolens ytelse. Problemer med tilbakeleningsmekanismen og andre deler som påvirker funksjonaliteten, er også dekket. Denne garantien sikrer at eventuelle produksjonsfeil blir tatt hånd om, slik at du kan nyte optimal bruk av din Mazzetti massasjestol.

Garantien for Mazzetti massasjestoler dekker ikke tap eller skader som følge av feil installasjon. Den dekker heller ikke skader forårsaket av uautoriserte reparasjoner, bruk i kommersielle eller bedriftsmiljøer, eller endringer og modifikasjoner fra opprinnelig tilstand. Feil bruk av elektrisk eller strømkilde, strømbrudd og elektriske forstyrrelser og overspenninger er ikke dekket.

Hvis produktet blir mistet, inkludert fjernkontroller, gjelder ikke garantien. Feil eller skade som følge av feil bruk, urimelig bruk eller dårlig vedlikehold er også unntatt. Skader forårsaket av kjæledyr, dyr eller insekter er ikke dekket under denne garantien.

Manglende overholdelse av bruksanvisningen, transportskader, tyveri, misbruk, feilbruk, forsømmelse eller hærverk opphever garantien. Miljøforhold som brann, flom, rust, korrosjon, sand, skitt, storm, hagl, jordskjelv eller eksponering for værforhold er ikke dekket. Garantien dekker ikke tap av bruk i perioden produktet er på et verksted eller venter på deler eller reparasjon. Produkter kjøpt eller anskaffet fra uautoriserte forhandlere er også unntatt.

Denne garantien er ikke overførbar. Skader påført under frakt og håndtering anses ikke som en defekt under denne garantien. Naturlig mykning eller herding av skum og fyllmaterialer i puter og putetrekk anses ikke som en defekt da disse elementene naturlig endres med bruk. Falming, slitasje og nupping av tekstiler anses ikke som en defekt da disse tilstandene naturlig oppstår. I tillegg er problemer relatert til stolens stoff, inkludert falming, slitasje, nupping og andre stofftilstander, ikke inkludert under denne garantien. Naturlige merker, korn og fargevariasjoner i lær anses ikke som defekter da ingen to stykker lær er like. Feil ved festepunkter, som søm, borrelås og glidelåser, er heller ikke dekket under denne garantien.